Förskolestängsel

Förskola och Barnstuga.

Vi levererar och monterar stängsel och grindar runt förskolor.
Vanligt förekommande är flätverksstängsel med höjd 1500mm och maskor 40x40mm tillsammans med överliggare.
Grindar med höjd 1500mm och gallerfyllning av krenelerat nät 40x40mm.

Grindlås finns i flera olika varianter och varierar beroende på önskemål.

Exempel på grindlås:

förskolelås

Överfallslås typ BT

barnlås

Rox

fjader

Fjäderlås

barnstugelås 6k

Fjäderlås 6kg

bransäkert locinox

Locinox

 

grind till förskola

Dubbelgrind 1500×3000 (1+2)

barnstängsel

Nät 1500×40 med överliggare

förskolegrind

Avgränsning av skolgård

förskolestängsel

Nät 1000×40 med överliggare

Nät 1000×40 med överliggare

stängsel runt förskola

Nät 1500×40 med överliggare