Säkerhetsstängsel

 Säkerhetsstängsel 4

Säkerhetsstängsel består av punktsvetsade trådar i dimensionerna 8mm på de horisontala
och 6mm på de vertikala. Storleken på maskorna är 200x50mm

 matt2

 panelstängsel 868